ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้แผ่นซีดีสำหรับการวัดอนุภาคแอลฟา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้แผ่นซีดีสำหรับการวัดอนุภาคแอลฟา
นักวิจัย : มนฤดี บัวหีบแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , นเรศร์ จันทน์ขาว
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45936
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แผ่นบันทึกข้อมูลชนิดคอมแพ็กดิสค์หรือซีดีทำด้วยพลาสติกโพลีคาร์บอเนต ซึ่งสามารถใช้ในการบันทึกรอยอนุภาคโปรตอนและแอลฟา งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะประยุกต์ใช้แผ่นซีดีในการวัดอนุภาคแอลฟา โดยเฉพาะสำหรับการทดลองฟิสิกส์นิวเคลียร์ระดับมัธยมศึกษาเนื่องจากมีราคาถูกและหาซื้อได้ง่าย โดยในขั้นแรกได้นำแผ่นซีดีที่ตัดให้มีขนาด 2.5 ซม. x 2.5 ซม. ไปวัดรังสีแอลฟาที่มีพลังงาน 5.49 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์จากต้นกำเนิดอะเมริเซียม-241 ที่ระยะห่าง 1-3 ซม. หลังจากนั้นได้นำไปล้างกัดขยายรอยด้วยสารละลาย PEW ซึ่งประกอบด้วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 15 กรัม เอทานอล 45% และน้ำ 60% ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง และที่อุณหภูมิห้อง (ประมาณ 30 องศาเซลเซียส) เป็นเวลานานถึง 24 ชั่งโมง ผลปรากฏว่าสามารถเห็นรอยอนุภาคแอลฟาได้เฉพาะการล้างกัดขยายรอยที่ 60 องศาเซลเซียสด้วยกำลังขยาย x100 จึงได้เปลี่ยนส่วนผสมของสารละลาย PEW เป็นโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 20 กรัม เอทานอล 40% และน้ำ 60% เพื่อลดระยะเวลาในการล้างกัดขยายรอย เมื่อใช้สารละลาย PEW สูตรที่สองทำให้สามารถมองเห็นรอยอนุภาคแอลฟาได้ชัดเจนเมื่อใช้เวลา 20-22 ชั่วโมง ที่อุณภูมิห้อง ในขั้นสุดท้ายได้ทดสอบแผ่นซีดีในการวัดก๊าซเรดอนจากถังก๊าซเรดอนมาตรฐาน แร่ยูเรเนียม-ทอเรียม และในดิน ผลปรากฏว่าได้ความหนาแน่นของรอยอนุภาคแอลฟาสูงสุดเมื่อใช้เวลา 8 และ 22 ชั่วโมง เมื่อทำการล้างกัดขยายรอยด้วยสารละลาย PEW สูตรแรกที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส และสูตรที่สองที่อุณหภูมิห้อง ตามลำดับ การล้างกัดรอยที่อุณหภูมิห้องมีความเหมาะสมการทดลองดังกล่าวเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยและค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังได้เตรียมบททดลองระดับมัธยมเรื่องการอนุภาคแอลฟาจากก๊าซเรดอนในดินไว้ด้วย

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

บรรณานุกรม :
มนฤดี บัวหีบแก้ว . (2557). การประยุกต์ใช้แผ่นซีดีสำหรับการวัดอนุภาคแอลฟา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนฤดี บัวหีบแก้ว . 2557. "การประยุกต์ใช้แผ่นซีดีสำหรับการวัดอนุภาคแอลฟา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนฤดี บัวหีบแก้ว . "การประยุกต์ใช้แผ่นซีดีสำหรับการวัดอนุภาคแอลฟา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
มนฤดี บัวหีบแก้ว . การประยุกต์ใช้แผ่นซีดีสำหรับการวัดอนุภาคแอลฟา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.