ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจหาอาคารจากภาพถ่ายข้างทางในชนบท

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจหาอาคารจากภาพถ่ายข้างทางในชนบท
นักวิจัย : ธีรพัฒน์ เฉลยวุฒิ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สืบสกุล พิภพมงคล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45931
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในงานวิจัยนี้ได้เสนอวิธีการตรวจหาอาคารที่อยู่ในภาพโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพดิจิทัลและโครงข่ายประสาทเทียม โดยทั่วไปภาพถ่ายภาคพื้นดินความละเอียดสูงและข้อมูลในแต่ละท้องที่เป็นที่ต้องการในหลายหน่วยงาน เช่น ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากที่ดินในพื้นที่ชนบท เป็นต้น วิธีการที่เสนอนี้ได้ทดลองกับภาพถ่ายข้างทางในชนบทของประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนแรกคือการตรวจหาอาคาร เริ่มจากการกำจัดวัตถุที่ไม่เกี่ยวข้องในภาพถ่าย เช่น ต้นไม้และท้องฟ้า จากนั้นแบ่งส่วนภาพเป็นหลายบริเวณด้วยสีของวัตถุและหาบริเวณที่สนใจ วิธีการที่ใช้ ได้แก่ การกำจัดสีเขียวต้นไม้ออกจากภาพ การกำจัดท้องฟ้า การแบ่งส่วนภาพด้วยสีและการตรวจหารูปร่างเรขาคณิต วิธีการเหล่านี้ถูกนำมาเพื่อใช้ตรวจหาส่วนของอาคาร หลังจากได้ส่วนของอาคาร ก็จะใช้วิธีการโปรเจคชันในการรวมกลุ่มของวัตถุเพื่อกำหนดเป็นบริเวณที่สนใจ ขั้นตอนที่สองคือการรู้จำอาคาร เริ่มจากการทำให้ข้อมูลเป็นบรรทัดฐานเดียวกันจากนั้นนำเข้าสู่โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันนัล ข้อมูลฝึกของเครือข่ายประสาทเทียมใช้ภาพที่มีอาคาร 3,995 ภาพ ภาพที่ไม่มีอาคาร 3,348 ภาพและได้ทดสอบกับภาพที่มีอาคาร 1,832 ภาพและภาพที่ไม่มีอาคาร 2,104 ภาพ ภาพทั้งหมดมาจากกูเกิลสตรีทวิว โดยมนุษย์เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ผลลัพธ์ที่ได้มีความถูกต้องสำหรับภาพที่มีอาคารเฉลี่ยร้อยละ 87.50 และความถูกต้องสำหรับภาพที่ไม่มีอาคารเฉลี่ยร้อยละ 97.60

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557

บรรณานุกรม :
ธีรพัฒน์ เฉลยวุฒิ . (2557). การตรวจหาอาคารจากภาพถ่ายข้างทางในชนบท.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีรพัฒน์ เฉลยวุฒิ . 2557. "การตรวจหาอาคารจากภาพถ่ายข้างทางในชนบท".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีรพัฒน์ เฉลยวุฒิ . "การตรวจหาอาคารจากภาพถ่ายข้างทางในชนบท."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
ธีรพัฒน์ เฉลยวุฒิ . การตรวจหาอาคารจากภาพถ่ายข้างทางในชนบท. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.