ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยในการพัฒนาศูนย์การค้าชุมชนในรูปแบบฮาลาล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยในการพัฒนาศูนย์การค้าชุมชนในรูปแบบฮาลาล
นักวิจัย : วรศิลป์ ศรีสวัสดิ์
คำค้น : Muslims -- Conduct of life , Architecture, Islamic , Halal food , Shopping centers , Retail trade , มุสลิม -- การดำเนินชีวิต , สถาปัตยกรรมอิสลาม , อาหารฮาลาล , ศูนย์การค้า , การค้าปลีก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ , มานพ พงศทัต , พร วิรุฬห์รักษ์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45030
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

ในปัจจุบันประชากรมุสลิมทั่วโลกมีประมาณ 1.5 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 21 ของประชากรทั้งโลก และมีจำนวนถึง 260 ล้านคน ที่อยู่ในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถือเป็นจำนวนที่มากพอสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรมุสลิมทั้งหมด ด้วยเหตุผลนี้เป็นผลให้ตลาดสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภครวมถึงการบริการในประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมเป็นที่สนใจของคนโดยทั่วไปในปัจจุบันทั้งในลำดับประเทศและผู้ประกอบธุรกิจในภาคเอกชนในรูปแบบของ “ ฮาลาล ” ซึ่งหมายถึงสินค้าหรือบริการที่สอดคล้องกับการบริโภคตามวิถีชีวิตของมุสลิมโดยไม่ขัดกับหลักปฎิบัติในศาสนาอิสลาม ซึ่งประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความสนใจในตลาดฮาลาล ด้วยเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่และมีกำลังซื้อจากคนจำนวนมากที่เป็นมุสลิมในประเทศเอง รวมถึงต่างประเทศทั้งในภูมิภาคเดียวกันและจากภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยเห็นได้จากนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้มีการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตของตลาด เช่น การจัดตั้งหน่วยงานในระดับสถาบันซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐขึ้นเพื่อวิจัยและพัฒนาคุณภาพของสินค้าฮาลาล รวมถึงสนับสนุนให้มีการลงทุนของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมสินค้าฮาลาลเพิ่มขึ้น การศึกษาหาแนวทางเพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดที่สามารถนำเสนอสินค้าและบริการในรูปแบบของฮาลาลด้วยเช่นกันเพื่อตอบสนองทั้งมุสลิมในประเทศและนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมจากต่างประเทศที่มีความต้องการบริโภคสินค้าและใช้บริการในประเภทนี้ “ศูนย์การค้าชุมชน” จึงถือเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อีกแนวทางหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันศูนย์การค้าชุมชนเป็นอีกประเภทธุรกิจทางอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังขยายตัวอยู่ และประกอบกับการดำเนินการในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับ “ ฮาลาล ” จึงถือเป็นธุรกิจเฉพาะกลุ่ม (Niche Market ) ที่น่าสนใจอีกประเภทหนึ่ง แนวทางในการพัฒนาศูนย์การค้าชุมชนที่รับรองกลุ่มมุสลิมมีความเป็นไปได้ เนื่องจากทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มนี้มีความต้องการไม่แตกต่างจากผู้บริโภคโดยทั่วไป มีเพียงข้อจำกัดบางอย่างที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ แต่ผู้บริโภคกลุ่มนี้ยังคงมีความต้องการในการดำเนินชีวิติประจำวัตตามปกติโดยสะดวก ดังนั้นสถานประกอบจึงควรมีการเตรียมส่วนพื้นที่ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคกลุ่มนี้ โดยเป็นไปในลักษณะของการ ”ผสมผสาน” คือ รองรับได้ทั้งผู้บริโภคทั่วไป และผู้บริโภคมุสลิมสามารถใช้บริการได้โดยสะดวก โดยไม่เกิดความรู้สึกถึงความแตกต่างกัน ในการเข้าใช้บริการ

บรรณานุกรม :
วรศิลป์ ศรีสวัสดิ์ . (2555). ปัจจัยในการพัฒนาศูนย์การค้าชุมชนในรูปแบบฮาลาล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรศิลป์ ศรีสวัสดิ์ . 2555. "ปัจจัยในการพัฒนาศูนย์การค้าชุมชนในรูปแบบฮาลาล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรศิลป์ ศรีสวัสดิ์ . "ปัจจัยในการพัฒนาศูนย์การค้าชุมชนในรูปแบบฮาลาล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
วรศิลป์ ศรีสวัสดิ์ . ปัจจัยในการพัฒนาศูนย์การค้าชุมชนในรูปแบบฮาลาล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.