ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทับทิม (Punica granatum) ไทยเพื่อสุขภาพ

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทับทิม (Punica granatum) ไทยเพื่อสุขภาพ , Thai Pomegranate (Punica granatum) for Health.
นักวิจัย : กรกช, อินทราพิเชฐ , กนกอร, อินทราพิเชฐ , ศจีรา, คุปพิทยานันท์
คำค้น : ทับทิม , สุขภาพ , อาหารเพื่อสุขภาพ
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/5152
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : SUT1-104-50-12-55
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บรรณานุกรม :
กรกช, อินทราพิเชฐ , กนกอร, อินทราพิเชฐ , ศจีรา, คุปพิทยานันท์ . (2556). ทับทิม (Punica granatum) ไทยเพื่อสุขภาพ.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
กรกช, อินทราพิเชฐ , กนกอร, อินทราพิเชฐ , ศจีรา, คุปพิทยานันท์ . 2556. "ทับทิม (Punica granatum) ไทยเพื่อสุขภาพ".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
กรกช, อินทราพิเชฐ , กนกอร, อินทราพิเชฐ , ศจีรา, คุปพิทยานันท์ . "ทับทิม (Punica granatum) ไทยเพื่อสุขภาพ."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2556. Print.
กรกช, อินทราพิเชฐ , กนกอร, อินทราพิเชฐ , ศจีรา, คุปพิทยานันท์ . ทับทิม (Punica granatum) ไทยเพื่อสุขภาพ. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2556.