ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัญหาการออกเสียงสระภาษาฝรั่งเศสของผู้เรียนชาวไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัญหาการออกเสียงสระภาษาฝรั่งเศสของผู้เรียนชาวไทย
นักวิจัย : ศิริธร ศิริอมรพรรณ , ธีระ รุ่งธีระ , นเรศ มีโส
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริธร ศิริอมรพรรณ , ธีระ รุ่งธีระ , นเรศ มีโส . (2549). การศึกษาปัญหาการออกเสียงสระภาษาฝรั่งเศสของผู้เรียนชาวไทย.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ศิริธร ศิริอมรพรรณ , ธีระ รุ่งธีระ , นเรศ มีโส . 2549. "การศึกษาปัญหาการออกเสียงสระภาษาฝรั่งเศสของผู้เรียนชาวไทย".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ศิริธร ศิริอมรพรรณ , ธีระ รุ่งธีระ , นเรศ มีโส . "การศึกษาปัญหาการออกเสียงสระภาษาฝรั่งเศสของผู้เรียนชาวไทย."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549. Print.
ศิริธร ศิริอมรพรรณ , ธีระ รุ่งธีระ , นเรศ มีโส . การศึกษาปัญหาการออกเสียงสระภาษาฝรั่งเศสของผู้เรียนชาวไทย. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2549.