ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการดูแลคนพิการในชุมชนโดยใช้ข้อมูลสมรรถนะคนพิการ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการดูแลคนพิการในชุมชนโดยใช้ข้อมูลสมรรถนะคนพิการ
นักวิจัย : นริสา วงศ์พนารักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นริสา วงศ์พนารักษ์ . (2556). การพัฒนาการดูแลคนพิการในชุมชนโดยใช้ข้อมูลสมรรถนะคนพิการ.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
นริสา วงศ์พนารักษ์ . 2556. "การพัฒนาการดูแลคนพิการในชุมชนโดยใช้ข้อมูลสมรรถนะคนพิการ".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
นริสา วงศ์พนารักษ์ . "การพัฒนาการดูแลคนพิการในชุมชนโดยใช้ข้อมูลสมรรถนะคนพิการ."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556. Print.
นริสา วงศ์พนารักษ์ . การพัฒนาการดูแลคนพิการในชุมชนโดยใช้ข้อมูลสมรรถนะคนพิการ. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2556.