ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

-.

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : -.
นักวิจัย : ศิริธร ศิริอมรพรรณ , ละมุล วิเศษ , อภิเดช แสงดี , ณัฐพล ภูมิสะอาด
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริธร ศิริอมรพรรณ , ละมุล วิเศษ , อภิเดช แสงดี , ณัฐพล ภูมิสะอาด . (2552). -..
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ศิริธร ศิริอมรพรรณ , ละมุล วิเศษ , อภิเดช แสงดี , ณัฐพล ภูมิสะอาด . 2552. "-.".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ศิริธร ศิริอมรพรรณ , ละมุล วิเศษ , อภิเดช แสงดี , ณัฐพล ภูมิสะอาด . "-.."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552. Print.
ศิริธร ศิริอมรพรรณ , ละมุล วิเศษ , อภิเดช แสงดี , ณัฐพล ภูมิสะอาด . -.. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2552.