ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Performance Evaluation of Load Balancing Algorithm

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Performance Evaluation of Load Balancing Algorithm
นักวิจัย : นเรศ มีโส , ศิริธร ศิริอมรพรรณ , สุชาติ คุ้มมณี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นเรศ มีโส , ศิริธร ศิริอมรพรรณ , สุชาติ คุ้มมณี . (2551). Performance Evaluation of Load Balancing Algorithm.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
นเรศ มีโส , ศิริธร ศิริอมรพรรณ , สุชาติ คุ้มมณี . 2551. "Performance Evaluation of Load Balancing Algorithm".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
นเรศ มีโส , ศิริธร ศิริอมรพรรณ , สุชาติ คุ้มมณี . "Performance Evaluation of Load Balancing Algorithm."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551. Print.
นเรศ มีโส , ศิริธร ศิริอมรพรรณ , สุชาติ คุ้มมณี . Performance Evaluation of Load Balancing Algorithm. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2551.