ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Effect of drying methods on volatile compounds, fatty acids and antioxidant property of Thai kaffir lime (Citrus hystrix DC)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Effect of drying methods on volatile compounds, fatty acids and antioxidant property of Thai kaffir lime (Citrus hystrix DC)
นักวิจัย : นเรศ มีโส , ศิริธร ศิริอมรพรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นเรศ มีโส , ศิริธร ศิริอมรพรรณ . (2555). Effect of drying methods on volatile compounds, fatty acids and antioxidant property of Thai kaffir lime (Citrus hystrix DC).
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
นเรศ มีโส , ศิริธร ศิริอมรพรรณ . 2555. "Effect of drying methods on volatile compounds, fatty acids and antioxidant property of Thai kaffir lime (Citrus hystrix DC)".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
นเรศ มีโส , ศิริธร ศิริอมรพรรณ . "Effect of drying methods on volatile compounds, fatty acids and antioxidant property of Thai kaffir lime (Citrus hystrix DC)."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555. Print.
นเรศ มีโส , ศิริธร ศิริอมรพรรณ . Effect of drying methods on volatile compounds, fatty acids and antioxidant property of Thai kaffir lime (Citrus hystrix DC). มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2555.