ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Dynamic password authentication: Designing step and security analysis

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Dynamic password authentication: Designing step and security analysis
นักวิจัย : ธวัชชัย ชมศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธวัชชัย ชมศิริ . (2555). Dynamic password authentication: Designing step and security analysis.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ธวัชชัย ชมศิริ . 2555. "Dynamic password authentication: Designing step and security analysis".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ธวัชชัย ชมศิริ . "Dynamic password authentication: Designing step and security analysis."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555. Print.
ธวัชชัย ชมศิริ . Dynamic password authentication: Designing step and security analysis. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2555.