ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

A rain gauge system using a capacitance sensor

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : A rain gauge system using a capacitance sensor
นักวิจัย : นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์ , อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์ , อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง . (2556). A rain gauge system using a capacitance sensor.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์ , อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง . 2556. "A rain gauge system using a capacitance sensor".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์ , อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง . "A rain gauge system using a capacitance sensor."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556. Print.
นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์ , อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง . A rain gauge system using a capacitance sensor. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2556.