ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังของนิสิตแพทย์ต่อการเรียนการสอนวิชาพยาธิวิทยา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังของนิสิตแพทย์ต่อการเรียนการสอนวิชาพยาธิวิทยา
นักวิจัย : จุลินทร สำราญ
คำค้น : Medical Students , , Expectation , , Satisfaction , , พยาธิวิทยา , Pathological courses
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังของนิสิตแพทย์ต่อการเรียนการสอนวิชาพยาธิวิทยา

บรรณานุกรม :
จุลินทร สำราญ . (2551). การศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังของนิสิตแพทย์ต่อการเรียนการสอนวิชาพยาธิวิทยา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จุลินทร สำราญ . 2551. "การศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังของนิสิตแพทย์ต่อการเรียนการสอนวิชาพยาธิวิทยา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จุลินทร สำราญ . "การศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังของนิสิตแพทย์ต่อการเรียนการสอนวิชาพยาธิวิทยา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
จุลินทร สำราญ . การศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังของนิสิตแพทย์ต่อการเรียนการสอนวิชาพยาธิวิทยา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.