ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาปริมาณสารไมโครซิสตินในสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินโดยใช้เครื่องโครมาโตรกราฟฟีของเหลวสมรรถณะสูง และศึกษาการดูดซับสารไมโครซิสตินโดยตะกอนและถ่านกัมมันต์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาปริมาณสารไมโครซิสตินในสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินโดยใช้เครื่องโครมาโตรกราฟฟีของเหลวสมรรถณะสูง และศึกษาการดูดซับสารไมโครซิสตินโดยตะกอนและถ่านกัมมันต์
นักวิจัย : จุลินทร สำราญ
คำค้น : การหาปริมาณสารไมโครซิสติน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การหาปริมาณสารไมโครซิสตินในสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินโดยใช้เครื่องโครมาโตรกราฟฟีของเหลวสมรรถณะสูง และศึกษาการดูดซับสารไมโครซิสตินโดยตะกอนและถ่านกัมมันต์

บรรณานุกรม :
จุลินทร สำราญ . (2551). การหาปริมาณสารไมโครซิสตินในสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินโดยใช้เครื่องโครมาโตรกราฟฟีของเหลวสมรรถณะสูง และศึกษาการดูดซับสารไมโครซิสตินโดยตะกอนและถ่านกัมมันต์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จุลินทร สำราญ . 2551. "การหาปริมาณสารไมโครซิสตินในสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินโดยใช้เครื่องโครมาโตรกราฟฟีของเหลวสมรรถณะสูง และศึกษาการดูดซับสารไมโครซิสตินโดยตะกอนและถ่านกัมมันต์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จุลินทร สำราญ . "การหาปริมาณสารไมโครซิสตินในสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินโดยใช้เครื่องโครมาโตรกราฟฟีของเหลวสมรรถณะสูง และศึกษาการดูดซับสารไมโครซิสตินโดยตะกอนและถ่านกัมมันต์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
จุลินทร สำราญ . การหาปริมาณสารไมโครซิสตินในสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินโดยใช้เครื่องโครมาโตรกราฟฟีของเหลวสมรรถณะสูง และศึกษาการดูดซับสารไมโครซิสตินโดยตะกอนและถ่านกัมมันต์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.