ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของกระชายดำต่อขบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในหนู

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของกระชายดำต่อขบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในหนู
นักวิจัย : เสมอ ถาน้อย
คำค้น : เซลล์สืบพันธุ์ , กระชายดำ , reproductive process , black ginseng
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

อิทธิพลของกระชายดำต่อขบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในหนู

บรรณานุกรม :
เสมอ ถาน้อย . (2550). อิทธิพลของกระชายดำต่อขบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในหนู.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เสมอ ถาน้อย . 2550. "อิทธิพลของกระชายดำต่อขบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในหนู".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เสมอ ถาน้อย . "อิทธิพลของกระชายดำต่อขบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในหนู."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
เสมอ ถาน้อย . อิทธิพลของกระชายดำต่อขบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในหนู. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.