ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากระบวนการผลิตมะขามอบแห้งแบบโฟม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากระบวนการผลิตมะขามอบแห้งแบบโฟม
นักวิจัย : เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด , อภิญญา เอกพงษ์ , วิริยา อ่อนสอาด
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด , อภิญญา เอกพงษ์ , วิริยา อ่อนสอาด . (2551). การศึกษากระบวนการผลิตมะขามอบแห้งแบบโฟม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด , อภิญญา เอกพงษ์ , วิริยา อ่อนสอาด . 2551. "การศึกษากระบวนการผลิตมะขามอบแห้งแบบโฟม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด , อภิญญา เอกพงษ์ , วิริยา อ่อนสอาด . "การศึกษากระบวนการผลิตมะขามอบแห้งแบบโฟม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด , อภิญญา เอกพงษ์ , วิริยา อ่อนสอาด . การศึกษากระบวนการผลิตมะขามอบแห้งแบบโฟม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.