ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การป้องกันแมลงศัตรูพืชโดยของเหลวทาร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การป้องกันแมลงศัตรูพืชโดยของเหลวทาร์
นักวิจัย : สริน ศรีปรางค์
คำค้น : Liquid tar , Protection plants , การป้องกันแมลงศัตรูพืช , ของเหลวทาร์ , insect
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เก็บตัวอย่างของเหลวทาร์จากถ่านไม้ในพื้นที่อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก - ศึกษาประสิทธิภาพของของเหลวทาร์กับแมลงวันผลไม้ตัวเต็มวัยเท่านั้น

บรรณานุกรม :
สริน ศรีปรางค์ . (2550). การป้องกันแมลงศัตรูพืชโดยของเหลวทาร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สริน ศรีปรางค์ . 2550. "การป้องกันแมลงศัตรูพืชโดยของเหลวทาร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สริน ศรีปรางค์ . "การป้องกันแมลงศัตรูพืชโดยของเหลวทาร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
สริน ศรีปรางค์ . การป้องกันแมลงศัตรูพืชโดยของเหลวทาร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.