ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์อลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี แมกนีเซียม-นาโนคาร์บอน คอมโพสิท เพื่อกักเก็บไฮโดรเจนด้วยวิธีไพโรไลซิส

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์อลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี แมกนีเซียม-นาโนคาร์บอน คอมโพสิท เพื่อกักเก็บไฮโดรเจนด้วยวิธีไพโรไลซิส
นักวิจัย : อัญชลี สิริกุลขจร , สุลาวัลย์ ขาวผ่อง , อัญชลี สิริกุลขจร , สุลาวัลย์ ขาวผ่อง , สัมฤทธิ์ โม้พวง
คำค้น : ทองแดง , อลูมิเนียม, , สังกะสี , ไพโรไลซิส , คอมโพสิท , กักเก็บไฮโดรเจน , ,แมกนีเซียม-นาโนคาร์บอน,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในการวิจัยนี้ได้ทำการสังเคราะห์ศึกษาสมบัติและการสะสมไฮโดรเจนของโลหะ-คาร์บอนหรือใยคาร์บอนคอมโพสิทโลหะ-คาร์บอนหรือโลหะใยคาร์บอนคอมโพสิทสังเคราะห์ได้จากเกลือโลหะของอะลูมิเนียมหรือทองแดงหรือสังกะสีหรือแมกนีเซียมผสมกับเปลือกกล้วยหรือใยนุ่นหรือใยสำลีโดยการไพโรไลซิสที่ 400 ถึง700°Cผลิตภัณฑ์คอมโพสิทที่ได้ทำการวิเคราะห์โดย FTIR, XRD, SEM และ EDS และทำการศึกษาการสะสมไฮโดรเจนผลการวิเคราะห์โดยทั่วไปพบว่าความเป็นผลึกของโลหะ-คาร์บอนหรือโลหะ-ใยคาร์บอนคอมโพสิททั้งหมดลดลงเมื่ออุณหภูมิไพโรไลซิสเพิ่มขึ้นจาก 400 ไป700°Cคอมโพสิททุกชนิดมีแนวโน้มของผลผลิตร้อยละลดลงเมื่ออุณหภูมิไพโรไลซิสเพิ่มขึ้นความแรงของการออกซิไดซ์ของเกลือโลหะมีลำดับดังนี้ AL, 0, 4 ZnCl, 4 MgSO, 7H, 0 4 Cu (NO), ปริมาณของโลหะ-คาร์บอนคอมโพสิทบนผิวคาร์บอนหรือใยคาร์บอนมีลำดับดังนี้คือ Zn-คาร์บอน (หรือใยคาร์บอน) คอมโพสิท <Cu-คาร์บอน (หรือใยคาร์บอน) คอมโพสิท <Mg-คาร์บอน (หรือใยคาร์บอน) คอมโพสิท <AI-คาร์บอน (หรือใยคาร์บอน) คอมโพสิทสำหรับการทดลองการสะสมไฮโดรเจนพบว่า Cu-banana peel charcoal composites มีการสะสมไฮโดรเจนใกล้เคียงกับร้อยละ 6. 5 โดยน้ำหนัก

บรรณานุกรม :
อัญชลี สิริกุลขจร , สุลาวัลย์ ขาวผ่อง , อัญชลี สิริกุลขจร , สุลาวัลย์ ขาวผ่อง , สัมฤทธิ์ โม้พวง . (2555). การสังเคราะห์อลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี แมกนีเซียม-นาโนคาร์บอน คอมโพสิท เพื่อกักเก็บไฮโดรเจนด้วยวิธีไพโรไลซิส.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อัญชลี สิริกุลขจร , สุลาวัลย์ ขาวผ่อง , อัญชลี สิริกุลขจร , สุลาวัลย์ ขาวผ่อง , สัมฤทธิ์ โม้พวง . 2555. "การสังเคราะห์อลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี แมกนีเซียม-นาโนคาร์บอน คอมโพสิท เพื่อกักเก็บไฮโดรเจนด้วยวิธีไพโรไลซิส".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อัญชลี สิริกุลขจร , สุลาวัลย์ ขาวผ่อง , อัญชลี สิริกุลขจร , สุลาวัลย์ ขาวผ่อง , สัมฤทธิ์ โม้พวง . "การสังเคราะห์อลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี แมกนีเซียม-นาโนคาร์บอน คอมโพสิท เพื่อกักเก็บไฮโดรเจนด้วยวิธีไพโรไลซิส."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
อัญชลี สิริกุลขจร , สุลาวัลย์ ขาวผ่อง , อัญชลี สิริกุลขจร , สุลาวัลย์ ขาวผ่อง , สัมฤทธิ์ โม้พวง . การสังเคราะห์อลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี แมกนีเซียม-นาโนคาร์บอน คอมโพสิท เพื่อกักเก็บไฮโดรเจนด้วยวิธีไพโรไลซิส. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.