ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์นาโนคาร์บอนจากผงแป้ง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์นาโนคาร์บอนจากผงแป้ง
นักวิจัย : สุลาวัลย์ ขาวผ่อง , อัญชลี สิริกุลขจร , อัญชลี สิริกุลขจร , สุลาวัลย์ ขาวผ่อง , สัมฤทธิ์ โม้พวง
คำค้น : นาโนคาร์บอนจากผงแป้ง , nanostructures carbon , , various starch powders
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสังเคราะห์นาโนคาร์บอนจากผงแป้ง

บรรณานุกรม :
สุลาวัลย์ ขาวผ่อง , อัญชลี สิริกุลขจร , อัญชลี สิริกุลขจร , สุลาวัลย์ ขาวผ่อง , สัมฤทธิ์ โม้พวง . (2552). การสังเคราะห์นาโนคาร์บอนจากผงแป้ง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุลาวัลย์ ขาวผ่อง , อัญชลี สิริกุลขจร , อัญชลี สิริกุลขจร , สุลาวัลย์ ขาวผ่อง , สัมฤทธิ์ โม้พวง . 2552. "การสังเคราะห์นาโนคาร์บอนจากผงแป้ง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุลาวัลย์ ขาวผ่อง , อัญชลี สิริกุลขจร , อัญชลี สิริกุลขจร , สุลาวัลย์ ขาวผ่อง , สัมฤทธิ์ โม้พวง . "การสังเคราะห์นาโนคาร์บอนจากผงแป้ง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
สุลาวัลย์ ขาวผ่อง , อัญชลี สิริกุลขจร , อัญชลี สิริกุลขจร , สุลาวัลย์ ขาวผ่อง , สัมฤทธิ์ โม้พวง . การสังเคราะห์นาโนคาร์บอนจากผงแป้ง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.