ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวโน้มของความแข็งแกร่งกับเวลาและอุณหภูมิในการทดสอบ ของแอสฟัลต์คอนกรีต สำหรับผิวทางสนามบินสุวรรณภูมิ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวโน้มของความแข็งแกร่งกับเวลาและอุณหภูมิในการทดสอบ ของแอสฟัลต์คอนกรีต สำหรับผิวทางสนามบินสุวรรณภูมิ
นักวิจัย : บุญพล มีไชโย
คำค้น : แอสพัลต์คอนกรีต , ความแข็งแกร่ง , สนามบินสุวรรณภูมิ , time , Suvarnabhumi Airport. , temperature , surface , strength , asphalt concrete
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แนวโน้มของความแข็งแกร่งกับเวลาและอุณหภูมิในการทดสอบ ของแอสฟัลต์คอนกรีต สำหรับผิวทางสนามบินสุวรรณภูมิ

บรรณานุกรม :
บุญพล มีไชโย . (2550). แนวโน้มของความแข็งแกร่งกับเวลาและอุณหภูมิในการทดสอบ ของแอสฟัลต์คอนกรีต สำหรับผิวทางสนามบินสุวรรณภูมิ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
บุญพล มีไชโย . 2550. "แนวโน้มของความแข็งแกร่งกับเวลาและอุณหภูมิในการทดสอบ ของแอสฟัลต์คอนกรีต สำหรับผิวทางสนามบินสุวรรณภูมิ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
บุญพล มีไชโย . "แนวโน้มของความแข็งแกร่งกับเวลาและอุณหภูมิในการทดสอบ ของแอสฟัลต์คอนกรีต สำหรับผิวทางสนามบินสุวรรณภูมิ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
บุญพล มีไชโย . แนวโน้มของความแข็งแกร่งกับเวลาและอุณหภูมิในการทดสอบ ของแอสฟัลต์คอนกรีต สำหรับผิวทางสนามบินสุวรรณภูมิ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.