ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินโดยการจัดกลุ่มโรค

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินโดยการจัดกลุ่มโรค
นักวิจัย : ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
คำค้น : พัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินโดยการจัดกลุ่มโรค , payment tools
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินโดยการจัดกลุ่มโรค

บรรณานุกรม :
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย . (2549). พัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินโดยการจัดกลุ่มโรค.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย . 2549. "พัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินโดยการจัดกลุ่มโรค".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย . "พัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินโดยการจัดกลุ่มโรค."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย . พัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินโดยการจัดกลุ่มโรค. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.