ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินด้วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ 5

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินด้วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ 5
นักวิจัย : ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
คำค้น : Cohort Diagnostics , Diagnostic Tools , กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม , น้ำหนักสัมพัทธ์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

    เพื่อพัฒนากลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ 5 สำหรับผู้ป่วยในทั้งหมดในทุกระยะของการดูแลทั้งผุ้ป่วยในระยะเฉียบพลัน กึ่งเฉียบพลันและไม่เฉียบพลัน วัตถุประสงค์เฉพาะ 1 เพื่อพัฒนากลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมฉบับที่ 5 ที่แก้ปัญหาการจัดกลุ่ม DRG ที่ไม่เหมาะสมเเละมีค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย 2 เพื่อคำนวณหาค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความรุนแรงของโรคและเทคโนโลยีในการรักษา 3 เพื่อคำนวณการปรับค่าน้ำหนักสัมพัทธ์กรณีวันนอนสั้นและวันนอนยาวเกินเกณฑ์ให้สะท้อนต่อต้นทุนบริการของสถานพยาบาล 4 เพื่อพัฒนากลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมฉบับที่ 5 ให้การจัดกลุ่มครอบคลุมผู้ป่วยในทั้งหมดในทุกระยะของการดูแลทั้งผู้ป่วยในระยะเฉียบพลันกึ่งเฉียบพลันและไม่เฉียบพลัน

บรรณานุกรม :
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย . (2552). การพัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินด้วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ 5.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย . 2552. "การพัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินด้วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ 5".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย . "การพัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินด้วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ 5."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย . การพัฒนาเครื่องมือการจ่ายเงินด้วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและน้ำหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ 5. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.