ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มลพิษทางอากาศจากการเผาพื้นที่นาข้าวหลังการเก็บเกี่ยว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มลพิษทางอากาศจากการเผาพื้นที่นาข้าวหลังการเก็บเกี่ยว
นักวิจัย : ปาจรีย์ ทองสนิท , สุรสิทธิ์ บุญรักชาติ
คำค้น : มลพิษทางอากาศ , มลพิษ , อากาศ , นาข้าวหลังการเก็บเกี่ยว , การเผาพื้นที่นาข้าว , การเผา
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

มลพิษทางอากาศจากการเผาพื้นที่นาข้าวหลังการเก็บเกี่ยว

บรรณานุกรม :
ปาจรีย์ ทองสนิท , สุรสิทธิ์ บุญรักชาติ . (2551). มลพิษทางอากาศจากการเผาพื้นที่นาข้าวหลังการเก็บเกี่ยว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปาจรีย์ ทองสนิท , สุรสิทธิ์ บุญรักชาติ . 2551. "มลพิษทางอากาศจากการเผาพื้นที่นาข้าวหลังการเก็บเกี่ยว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปาจรีย์ ทองสนิท , สุรสิทธิ์ บุญรักชาติ . "มลพิษทางอากาศจากการเผาพื้นที่นาข้าวหลังการเก็บเกี่ยว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
ปาจรีย์ ทองสนิท , สุรสิทธิ์ บุญรักชาติ . มลพิษทางอากาศจากการเผาพื้นที่นาข้าวหลังการเก็บเกี่ยว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.