ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาแบบจำลองคุณภาพอากาศ CALINE 4 กับปริมาณฝุ่น PM 10 บริเวณริมถนนพิษณุโลก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาแบบจำลองคุณภาพอากาศ CALINE 4 กับปริมาณฝุ่น PM 10 บริเวณริมถนนพิษณุโลก
นักวิจัย : ปาจรีย์ ทองสนิท
คำค้น : model CALINE 4, , แบบจำลองคุณภาพอากาศ , ฝุ่น PM 10
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) บริเวณริมถนนและการประยุกต์ใช้แบบจำลองคุณภาพอากาศ CALINE 4 ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกนี้ศึกษาจากบริเวณริมถนนสีหราชเดโชชัยตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2550 จากการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM10 โดยใช้เครื่อง High Volume Air Sampler พบว่าตลอดเวลาในช่วงทำการวิจัยปริมาณฝุ่น PM10 บางค่าสูงกว่ามาตรฐานที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่าสูงสุดเท่ากับ 145. 37 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในวันที่ 18 มีนาคม 2550 และค่าต่ำสุดเท่ากับ 30. 65 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 พบค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง PM 10 ในฤดูร้อนมากกว่าหน้าหนาวและเมื่อประยุกต์แบบจำลองคุณภาพอากาศ CALINE 4 ใช้กับฝุ่น PM 10 พบว่าค่าฝุ่น PM 10 ใกล้เคียงกัน

บรรณานุกรม :
ปาจรีย์ ทองสนิท . (2550). การศึกษาแบบจำลองคุณภาพอากาศ CALINE 4 กับปริมาณฝุ่น PM 10 บริเวณริมถนนพิษณุโลก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปาจรีย์ ทองสนิท . 2550. "การศึกษาแบบจำลองคุณภาพอากาศ CALINE 4 กับปริมาณฝุ่น PM 10 บริเวณริมถนนพิษณุโลก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปาจรีย์ ทองสนิท . "การศึกษาแบบจำลองคุณภาพอากาศ CALINE 4 กับปริมาณฝุ่น PM 10 บริเวณริมถนนพิษณุโลก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
ปาจรีย์ ทองสนิท . การศึกษาแบบจำลองคุณภาพอากาศ CALINE 4 กับปริมาณฝุ่น PM 10 บริเวณริมถนนพิษณุโลก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.