ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของระดับความชื้นและขนาดอนุภาคต่อการอัดพองของถั่วเขียว และข้าว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของระดับความชื้นและขนาดอนุภาคต่อการอัดพองของถั่วเขียว และข้าว
นักวิจัย : รักษ์ ด่านดำรงรักษ์
คำค้น : ถั่วเขียว และข้าว , ถั่วเขียว , ข้าว , ความชื้น
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เพื่อศึกษาผลของระดับความชื้นและขนาดอนุภาคต่อการอัดพองของถั่วเขียว และข้าว

บรรณานุกรม :
รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ . (2548). ผลของระดับความชื้นและขนาดอนุภาคต่อการอัดพองของถั่วเขียว และข้าว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ . 2548. "ผลของระดับความชื้นและขนาดอนุภาคต่อการอัดพองของถั่วเขียว และข้าว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ . "ผลของระดับความชื้นและขนาดอนุภาคต่อการอัดพองของถั่วเขียว และข้าว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ . ผลของระดับความชื้นและขนาดอนุภาคต่อการอัดพองของถั่วเขียว และข้าว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.