ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของมารดาต่อการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก : การทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันภายในเยื่อบุมดลูก และผลต่อการเจริญและการทำหน้าที่ของเซลล์รก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของมารดาต่อการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก : การทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันภายในเยื่อบุมดลูก และผลต่อการเจริญและการทำหน้าที่ของเซลล์รก
นักวิจัย : สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ
คำค้น : มารดา , ภูมิคุ้มกัน, , ,เยื่อบุมดลูก, , การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน , การตั้งครรภ์, , ไข่ปลาอุก , ครรภ์ไข่ปลาอุก , เซลล์รก
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ครรภ์ไข่ปลาอุกเกิดจากการปฏิรุ่นที่ผิดปรกติซึ่งมีผลให้ตัวอ่อนมีชุดสารพันธุกรรมจากบิดาเกินมาโดยอาจมีสารพันธุกรรมเป็นมา 1 ชุดที่พบใน partial mole หรือมีแต่สารพันธุกรรมจากบิดาไม่มีสารพันธุกรรมจากมารดาที่พบเป็นส่วนุมากใน complete mole จึงมีผู้ตั้งสมมติฐานว่า hydatidiform mole โดยเฉพาะอย่างยิ่ง complete mole ซึ่งมีธรรมชาติของการเกิดที่ทำให้เนื้อเยื่อ mole มีลักษณะคล้ายคลึงกับ-complete alsgrant ภายในมดลูกน่าจะกระตุ้นให้มารคามีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในลักษณะเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยา allograft rejection แต่จากการหลักฐานจากการศึกษาทางด้านการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันพบว่าใน hydatidiform mole นั้นตามปรกติแล้วระบบภูมิคุ้มกันของมารดาไม่ได้มีการตอบสนองอย่างที่จะทำให้เนื้อเยื่อ mole ในครรภ์ถูกต่อต้านและทำลายเช่นที่เกิดขึ้นใน allograift rejection ใน hydatidiform mole นั้นดังนั้นการไม่ตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของมารดาต่อเนื้อเยื่อ mole น่าจะมีกลไกต่างๆที่ทำให้ molar trophoblast ไม่ถูกทำลายจากการตอบสนองโดยระบบภูมิคุ้มกันของมารดาดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ตั้งโครงการวิจัยนี้ขึ้นเพื่อทดสอบสมมติฐานว่า T เซลล์ที่ถูกกระตุ้นภายในเยื่อบุมดลูกที่สัมพันธ์กับครรภ์ไข่ปลาอุกมีการเปลี่ยนแปลงการทำหน้าที่โดยเฉพาะในด้าน cytokine expression จากการวิจัยโดยการใช้เซลล์รกที่แยกได้จากหญิงตั้งครรภ์ที่มีความผิดปกติทำให้ตัวอ่อนเสียชีวิตในระยะไตรมาสแรกและเซลล์รถที่ได้จากครรภ์ครบกำหนดคลอดได้ผลการวิจัยคือพบว่าเซลล์รกมีการสร้างสาร interleukin-17 ซึ่งเป็นซัยโตไคน์ที่สร้างโดย T helpler cell 17 เป็นหลักแสดงให้เห็นว่าเซลล์รกเองนั้นน่าจะสามารถทำหน้าที่ในด้านการควบคุมการทำหน้าที่ของเซลล์เม็ดเลือดขาวได้ด้วยซึ่งอาจเกี่ยวข้องโดยตรงกับการควบคุมการทำหน้าที่ของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของมารดาทั้งที่อยู่ในเยื่อบุมดลูกที่มีการตั้งครรภ์และที่อยู่ในกระแสเลือดนอกจากนี้ยังพบว่าเซลล์รกชนิดที่เป็น choriocarcinoma cell line มีการแสดงออกของ receptor ที่จำเพาะต่อ interleukin-17 ด้วยและพบว่า interleukin-17 มีผลในการกระตุ้นการเคลื่อนที่ของเซลล์รก (migration / invasiochemotaxis) โดยที่ไม่มีผลต่อการเจริญหรือการกลายเป็น multicellular ของเซลล์รกนี้พบว่าน้ำเลี้ยงเซลล์รกชนิด choriocarcinoma มีผลในการกดการเจริญของเซลล์เม็ดเลือดขาวในปฏิกิริยา mixed lymphocyte reaction (MLR) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการลดการสร้างซัยโตไคน์ interferon-Y และ interleukin-17 ซึ่งทั้งสองชนิดนี้มีความเกี่ยวข้องกับการกระตุ้น T lymphocyte โดยตรงทำนองเดียวกันยังพบว่า conditioned medium ของเซลล์รกยังลดการสร้าง transforming growth factor (TGF-8 messenger ribonucleic acid (mRNA) โดยเซลล์เม็ดเลือดขาวใน MLR ด้วยผลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของเซลล์รกในการควบคุมการทำหน้าที่บางประการของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันซึ่งอาจเกี่ยวข้องโดยตรงกับการที่ระบบภูมิคุ้มกันของมารดายอมรับตัวอ่อนในครรภ์

บรรณานุกรม :
สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ . (2551). การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของมารดาต่อการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก : การทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันภายในเยื่อบุมดลูก และผลต่อการเจริญและการทำหน้าที่ของเซลล์รก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ . 2551. "การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของมารดาต่อการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก : การทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันภายในเยื่อบุมดลูก และผลต่อการเจริญและการทำหน้าที่ของเซลล์รก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ . "การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของมารดาต่อการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก : การทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันภายในเยื่อบุมดลูก และผลต่อการเจริญและการทำหน้าที่ของเซลล์รก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ . การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของมารดาต่อการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก : การทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันภายในเยื่อบุมดลูก และผลต่อการเจริญและการทำหน้าที่ของเซลล์รก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.