ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการสกัดเมล็ดมะขามต่อการปลดปล่อยยาดิลไธอะเซมจากยาเม็ดออกฤทธิ์นาน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการสกัดเมล็ดมะขามต่อการปลดปล่อยยาดิลไธอะเซมจากยาเม็ดออกฤทธิ์นาน
นักวิจัย : อัษฎางค์ พลนอก
คำค้น : ยาดิลไธอะเซม
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผลของการสกัดเมล็ดมะขามต่อการปลดปล่อยยาดิลไธอะเซมจากยาเม็ดออกฤทธิ์นาน

บรรณานุกรม :
อัษฎางค์ พลนอก . (2550). ผลของการสกัดเมล็ดมะขามต่อการปลดปล่อยยาดิลไธอะเซมจากยาเม็ดออกฤทธิ์นาน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อัษฎางค์ พลนอก . 2550. "ผลของการสกัดเมล็ดมะขามต่อการปลดปล่อยยาดิลไธอะเซมจากยาเม็ดออกฤทธิ์นาน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อัษฎางค์ พลนอก . "ผลของการสกัดเมล็ดมะขามต่อการปลดปล่อยยาดิลไธอะเซมจากยาเม็ดออกฤทธิ์นาน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
อัษฎางค์ พลนอก . ผลของการสกัดเมล็ดมะขามต่อการปลดปล่อยยาดิลไธอะเซมจากยาเม็ดออกฤทธิ์นาน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.