ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพของการให้ความรู้อนามัยช่องปากที่มีต่อความรู้และเจตคติด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคปริทันต์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพของการให้ความรู้อนามัยช่องปากที่มีต่อความรู้และเจตคติด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคปริทันต์
นักวิจัย : อิชยา เยี่ยมวัฒนา
คำค้น : อนามัยช่องปาก , attitude , , oral hygiene education , , patients , , ผู้ป่วยโรคปริทันต์ , periodontal disease. , ความรู้และเจตคติด้านสุขภาพ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ประสิทธิภาพของการให้ความรู้อนามัยช่องปากที่มีต่อความรู้และเจตคติด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคปริทันต์

บรรณานุกรม :
อิชยา เยี่ยมวัฒนา . (2551). ประสิทธิภาพของการให้ความรู้อนามัยช่องปากที่มีต่อความรู้และเจตคติด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคปริทันต์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อิชยา เยี่ยมวัฒนา . 2551. "ประสิทธิภาพของการให้ความรู้อนามัยช่องปากที่มีต่อความรู้และเจตคติด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคปริทันต์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อิชยา เยี่ยมวัฒนา . "ประสิทธิภาพของการให้ความรู้อนามัยช่องปากที่มีต่อความรู้และเจตคติด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคปริทันต์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
อิชยา เยี่ยมวัฒนา . ประสิทธิภาพของการให้ความรู้อนามัยช่องปากที่มีต่อความรู้และเจตคติด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคปริทันต์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.