ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบระบบโฟล-เบส อะนาลิซิส ที่มีการใช้รังสียูวีในการย่อยสารเพื่อหาปริมาณฟอสฟอรัสบางสปีชีย์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบระบบโฟล-เบส อะนาลิซิส ที่มีการใช้รังสียูวีในการย่อยสารเพื่อหาปริมาณฟอสฟอรัสบางสปีชีย์
นักวิจัย : อิชยา เยี่ยมวัฒนา
คำค้น : flow - based analysis , การออกแบบระบบโฟล-เบส , ปริมาณฟอสฟอรัส , UV digestion , phosphorus species
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การออกแบบระบบโฟล-เบส อะนาลิซิส ที่มีการใช้รังสียูวีในการย่อยสารเพื่อหาปริมาณฟอสฟอรัสบางสปีชีย์

บรรณานุกรม :
อิชยา เยี่ยมวัฒนา . (2551). การออกแบบระบบโฟล-เบส อะนาลิซิส ที่มีการใช้รังสียูวีในการย่อยสารเพื่อหาปริมาณฟอสฟอรัสบางสปีชีย์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อิชยา เยี่ยมวัฒนา . 2551. "การออกแบบระบบโฟล-เบส อะนาลิซิส ที่มีการใช้รังสียูวีในการย่อยสารเพื่อหาปริมาณฟอสฟอรัสบางสปีชีย์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อิชยา เยี่ยมวัฒนา . "การออกแบบระบบโฟล-เบส อะนาลิซิส ที่มีการใช้รังสียูวีในการย่อยสารเพื่อหาปริมาณฟอสฟอรัสบางสปีชีย์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
อิชยา เยี่ยมวัฒนา . การออกแบบระบบโฟล-เบส อะนาลิซิส ที่มีการใช้รังสียูวีในการย่อยสารเพื่อหาปริมาณฟอสฟอรัสบางสปีชีย์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.