ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงทางจุลชีววิทยาและทางคลินิกหลังการใช้หัวขูดหินน้ำลายอัลทราโซนิกส์ชนิดคล้ายเครื่องมือคิวเรตต์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงทางจุลชีววิทยาและทางคลินิกหลังการใช้หัวขูดหินน้ำลายอัลทราโซนิกส์ชนิดคล้ายเครื่องมือคิวเรตต์
นักวิจัย : อิชยา เยี่ยมวัฒนา
คำค้น : Sonic , , หัวขูดหินน้ำลายอัลทราโซนิกส์ , Cretaceous , Microbiological , , salivating salivary headache, , clinical changes ,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเปลี่ยนแปลงทางจุลชีววิทยาและทางคลินิกหลังการใช้หัวขูดหินน้ำลายอัลทรา โซนิกส์ชนิดคล้ายเครื่องมือคิวเรตต์

บรรณานุกรม :
อิชยา เยี่ยมวัฒนา . (2548). การเปลี่ยนแปลงทางจุลชีววิทยาและทางคลินิกหลังการใช้หัวขูดหินน้ำลายอัลทราโซนิกส์ชนิดคล้ายเครื่องมือคิวเรตต์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อิชยา เยี่ยมวัฒนา . 2548. "การเปลี่ยนแปลงทางจุลชีววิทยาและทางคลินิกหลังการใช้หัวขูดหินน้ำลายอัลทราโซนิกส์ชนิดคล้ายเครื่องมือคิวเรตต์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อิชยา เยี่ยมวัฒนา . "การเปลี่ยนแปลงทางจุลชีววิทยาและทางคลินิกหลังการใช้หัวขูดหินน้ำลายอัลทราโซนิกส์ชนิดคล้ายเครื่องมือคิวเรตต์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
อิชยา เยี่ยมวัฒนา . การเปลี่ยนแปลงทางจุลชีววิทยาและทางคลินิกหลังการใช้หัวขูดหินน้ำลายอัลทราโซนิกส์ชนิดคล้ายเครื่องมือคิวเรตต์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.