ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาบทบาทของโมเลกุล Nck ในด้านการเกิดอะพอพโตสิสของ human T cell

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาบทบาทของโมเลกุล Nck ในด้านการเกิดอะพอพโตสิสของ human T cell
นักวิจัย : อิชยา เยี่ยมวัฒนา
คำค้น : apoptosis, , Nck molecules , การเกิดอะพอพโตสิส , โมเลกุล Nck , human T cell
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาบทบาทของโมเลกุล Nck ในด้านการเกิดอะพอพโตสิสของ human T cell

บรรณานุกรม :
อิชยา เยี่ยมวัฒนา . (2551). การศึกษาบทบาทของโมเลกุล Nck ในด้านการเกิดอะพอพโตสิสของ human T cell.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อิชยา เยี่ยมวัฒนา . 2551. "การศึกษาบทบาทของโมเลกุล Nck ในด้านการเกิดอะพอพโตสิสของ human T cell".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อิชยา เยี่ยมวัฒนา . "การศึกษาบทบาทของโมเลกุล Nck ในด้านการเกิดอะพอพโตสิสของ human T cell."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
อิชยา เยี่ยมวัฒนา . การศึกษาบทบาทของโมเลกุล Nck ในด้านการเกิดอะพอพโตสิสของ human T cell. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.