ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการวิจัยความหลากหลายของไลเคน เห็ด และราขนาดใหญ่ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนน้ำพุง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัยความหลากหลายของไลเคน เห็ด และราขนาดใหญ่ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนน้ำพุง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย , Diversity of lichen, mushrooms and macrofungi in plant genetic protection area of RSPG, Nampung Dam EGAT
นักวิจัย : หนูเดือน, เมืองแสน , พงศ์เทพ, สุวรรณวารี , อมรรัตน์, พิทักษ์พงษ์ , ปัญจมา, จรรยาเลิศอดุล , วนารักษ์, ไซพันธ์แก้ว
คำค้น : ไลเคน , เห็ด , พันธุกรรมพืช , เชื้อพันธุ์พืช , ไลเคน
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/5030
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : SUT1-104-55-12-20
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บรรณานุกรม :
หนูเดือน, เมืองแสน , พงศ์เทพ, สุวรรณวารี , อมรรัตน์, พิทักษ์พงษ์ , ปัญจมา, จรรยาเลิศอดุล , วนารักษ์, ไซพันธ์แก้ว . (2556). รายงานการวิจัยความหลากหลายของไลเคน เห็ด และราขนาดใหญ่ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนน้ำพุง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
หนูเดือน, เมืองแสน , พงศ์เทพ, สุวรรณวารี , อมรรัตน์, พิทักษ์พงษ์ , ปัญจมา, จรรยาเลิศอดุล , วนารักษ์, ไซพันธ์แก้ว . 2556. "รายงานการวิจัยความหลากหลายของไลเคน เห็ด และราขนาดใหญ่ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนน้ำพุง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
หนูเดือน, เมืองแสน , พงศ์เทพ, สุวรรณวารี , อมรรัตน์, พิทักษ์พงษ์ , ปัญจมา, จรรยาเลิศอดุล , วนารักษ์, ไซพันธ์แก้ว . "รายงานการวิจัยความหลากหลายของไลเคน เห็ด และราขนาดใหญ่ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนน้ำพุง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2556. Print.
หนูเดือน, เมืองแสน , พงศ์เทพ, สุวรรณวารี , อมรรัตน์, พิทักษ์พงษ์ , ปัญจมา, จรรยาเลิศอดุล , วนารักษ์, ไซพันธ์แก้ว . รายงานการวิจัยความหลากหลายของไลเคน เห็ด และราขนาดใหญ่ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนน้ำพุง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2556.