ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับภาษาและวรรณกรรมตะวันออก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับภาษาและวรรณกรรมตะวันออก
นักวิจัย : สุรีย์ ชุณหเรืองเดช , เจิงโหย่ว, ฟู่ , ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
คำค้น : วรรณกรรมตะวันออก , ภาษาตะวันออก , เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ , สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45407
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับการศึกษาภาษา -- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับการอ่าน -- ภาษากับวัฒนธรรม -- ภาษากับการหาความรู้ -- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับการศึกษาภาษาจีน -- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับพระราชนิพนธ์จากภาษาจีนและวรรณกรรมจีน

เวลา 2 ชั่วโมง 18 นาที 59 วินาที

ปาฐกถา: วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น. ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรณานุกรม :
สุรีย์ ชุณหเรืองเดช , เจิงโหย่ว, ฟู่ , ประพจน์ อัศววิรุฬหการ . (2558). สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับภาษาและวรรณกรรมตะวันออก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรีย์ ชุณหเรืองเดช , เจิงโหย่ว, ฟู่ , ประพจน์ อัศววิรุฬหการ . 2558. "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับภาษาและวรรณกรรมตะวันออก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรีย์ ชุณหเรืองเดช , เจิงโหย่ว, ฟู่ , ประพจน์ อัศววิรุฬหการ . "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับภาษาและวรรณกรรมตะวันออก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
สุรีย์ ชุณหเรืองเดช , เจิงโหย่ว, ฟู่ , ประพจน์ อัศววิรุฬหการ . สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับภาษาและวรรณกรรมตะวันออก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.