ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นางสิริมาโว บันดาราไนยเก : นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโลก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นางสิริมาโว บันดาราไนยเก : นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโลก
นักวิจัย : ปิยนาถ บุนนาค
คำค้น : บันดาราไนยเก, สิริมาโว, ค.ศ. 1916-2000 , ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน (ครั้งที่ 127 : 2558) , สตรี -- ศรีลังกา , นายกรัฐมนตรีหญิง -- ศรีลังกา , สตรี -- กิจกรรมทางการเมือง -- ศรีลังกา , ศรีลังกา -- การเมืองและการปกครอง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/45049
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปาฐกถา: วันศุกร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00-15.00 น. ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา 1 ชั่วโมง 55 นาที 53 วินาที

สภาพการเมืองการปกครองของศรีลังกาก่อนยุคของนางสิริมาโว บันดาราไนยเก -- การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของศรีลังกา 3 ครั้ง -- ภูมิหลังของนางสิริมาโว บันดาราไนยเก -- นโยบายในยุคสงครามเย็นของนางสิริมาโว บันดาราไนยเก -- ปัญหากับชนกลุ่มน้อย ชาวทมิฬ -- การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนสินค้า -- การพึ่งพาประเทศคอมมิวนิสต์ -- การชักจูงประเทศที่เป็นกลางให้มาร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาประเทศมหาอำนาจ 2 ขั้ว -- นักการเมืองมือสะอาด -- การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3

บรรณานุกรม :
ปิยนาถ บุนนาค . (2558). นางสิริมาโว บันดาราไนยเก : นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโลก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยนาถ บุนนาค . 2558. "นางสิริมาโว บันดาราไนยเก : นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโลก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยนาถ บุนนาค . "นางสิริมาโว บันดาราไนยเก : นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโลก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
ปิยนาถ บุนนาค . นางสิริมาโว บันดาราไนยเก : นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโลก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.