ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปกประชา ณ ขอบขัณฑสีมา : รัชกาลที่ 7 เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรจากเหนือสุดถึง ใต้สุดในสยาม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปกประชา ณ ขอบขัณฑสีมา : รัชกาลที่ 7 เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรจากเหนือสุดถึง ใต้สุดในสยาม
นักวิจัย : ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร
คำค้น : ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2436-2484 , ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน (ครั้งที่ 119 : 2557) , กษัตริย์และผู้ครองนคร -- หน้าที่
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สถาบันพระปกเกล้า. พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44356
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปาฐกถา: วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00-15.00 น. ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา 1 ชั่วโมง 37 นาที 47 วินาที

การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในรัชสมัย รัชกาลที่ 7 จากเหนือสุด (เชียงราย) ถึงใต้สุด (ปัตตานี) -- พระราชกรณียกิจระหว่างการเสด็จเยี่ยมราษฎร -- การสมโภชพระพุทธรูปประจำเมือง ณ พิษณุโลก เพื่อทำนุบำรุงศาสนาในฐานะอัครศาสนูปถัมภก -- การพระราชทานพระแสงราชศัสตราสำหรับพิธีการถือน้ำพิพัฒน์สัตยา -- การเยี่ยมสถานที่ราชการ เช่น โรงเรียน คณะลูกเสือ โรงพยาบาล โรงทหาร -- วิถีชีวิต การเมือง และวัฒนธรรมในช่วงรัชสมัย รัชกาลที่ 7 -- รายสยามบนแผ่นฟิล์ม ภาพยนตร์ทรงถ่าย

บรรณานุกรม :
ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร . (2557). ปกประชา ณ ขอบขัณฑสีมา : รัชกาลที่ 7 เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรจากเหนือสุดถึง ใต้สุดในสยาม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร . 2557. "ปกประชา ณ ขอบขัณฑสีมา : รัชกาลที่ 7 เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรจากเหนือสุดถึง ใต้สุดในสยาม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร . "ปกประชา ณ ขอบขัณฑสีมา : รัชกาลที่ 7 เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรจากเหนือสุดถึง ใต้สุดในสยาม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.
ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร . ปกประชา ณ ขอบขัณฑสีมา : รัชกาลที่ 7 เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรจากเหนือสุดถึง ใต้สุดในสยาม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2557.