ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์แบบแผนและปัจจัยในการทำประตูของทีมชาติบราซิลและทีมชาติสเปนในการแข่งขันฟุตซอลโลก ณ ประเทศไทย 2012

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์แบบแผนและปัจจัยในการทำประตูของทีมชาติบราซิลและทีมชาติสเปนในการแข่งขันฟุตซอลโลก ณ ประเทศไทย 2012
นักวิจัย : ศิวณัติ เพชรย้อย
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44297
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์แบบแผนและปัจจัยในการทำประตู ของทีมชาติบราซิลและทีมชาติสเปน ในการแข่งขันฟุตซอลโลก ณ ประเทศไทย 2012 ดำเนินการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกทำการศึกษาแบบแผนการทำประตูในกีฬาฟุตซอลและปัจจัยในการทำประตู จากตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้ได้มาซึ่งคำจำกัดความ และให้ผู้เชี่ยวชาญในกีฬาฟุตซอลทำการตรวจสอบ ขั้นตอนที่สอง ทำการวิเคราะห์แบบแผนการในการทำเข้าประตูและปัจจัยของการทำประตู จากกลุ่มตัวอย่าง ทีมชาติบราซิลและทีมชาติสเปน รวม 14 แมตช์การแข่งขัน เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการดูวีดีโอบันทึกการแข่งขัน และทำการวิเคราะห์และบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบบแผนในการทำประตูและปัจจัยในการทำประตู ด้วยโปรแกรม LongoMatch Version 0.18 และนำผลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยแสดงเป็นค่าความถี่และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1. จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร พบแบบแผนการเข้าทำประตู โดยแยกเป็น 2 ประเภท คือ ขณะที่อยู่ในระหว่างการเล่น 9 แบบแผน ได้แก่ 1) การส่งย้อนกลับหลัง 2) การเลี้ยงหลบฝ่ายตรงข้าม 3) เลี้ยงแล้วส่งให้ผู้เล่นทีมเดียวกันทำประตู 4) การส่งบอลแบบดับเบิลพาส 5) การส่งบอลแบบวอลพาส 6) การส่งบอลให้ตัวหลังสอดขึ้นมายิง 7) การส่งบอลจากด้านข้าง 8) การโต้กลับเร็ว 9) การยิงลูกซ้ำ จากการเริ่มต้นเล่นใหม่ 7 แบบแผน ได้แก่ 1) การเล่นลูกเตะมุม 2) การเล่นลูกออกข้าง 3) ลูกส่งจากประตู 4) ลูกโทษจังหวะเดียว5)ลูกโทษสองจังหวะ 6) การเตะลูกจุดโทษ ณ จุดเตะโทษ จุดที่ 1 7) การเตะลูกจุดโทษ ณ จุดเตะโทษ จุดที่ 2 ปัจจัยของการทำประตูทั้งหมด 5 ปัจจัย 1) ตำแหน่งผู้เล่นที่ทำการยิงประตู 2) ตำแหน่งผู้เล่นที่ส่งบอลให้เพื่อนยิงประตู 3) เทคนิคที่ใช้ทำประตูฟุตซอล 4) บริเวณที่ใช้ในการทำประตู 5) จำนวนครั้งการสัมผัสบอลของผู้ทำประตู 2. แบบแผนการทำประตูขณะที่อยู่ในระหว่างการเล่นที่ยิงแล้วได้ประตูมากที่สุดของทั้งสองทีมรวมกัน คือ การส่งบอลจากด้านข้าง (22.97%) และแบบแผนการทำประตูจากการเริ่มต้นเล่นใหม่ ยิงแล้วได้ประตูมากที่สุดของทั้งสองทีมรวมกันคือ ลูกเตะมุมและลูกออกข้าง (5.41%) 3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำประตู ของทั้งสองทีมรวมกัน พบว่า ตำแหน่งผู้เล่นที่มีการยิงแล้วได้ประตูมากที่สุดคือ กองกลาง (40.54%) ตำแหน่งผู้เล่นที่ส่งบอลให้เพื่อนร่วมทีม ทำการยิงประตูแล้วได้ประตูมากที่สุด คือ กองกลาง (44.62%) เทคนิคที่ใช้ในการยิงประตูแล้วได้ประตูมากที่สุดคือ ข้างเท้าด้านใน (50.00%) บริเวณที่ใช้ในการยิงประตูแล้วได้ประตูมากที่สุดคือ โซน 2 คือ ในกรอบเขตโทษ (41.89%) จำนวนครั้งการสัมผัสบอลของผู้ยิงประตูที่ได้ประตูมากที่สุดคือ สัมผัสบอลหนึ่งจังหวะ (56.76%)

บรรณานุกรม :
ศิวณัติ เพชรย้อย . (2556). การวิเคราะห์แบบแผนและปัจจัยในการทำประตูของทีมชาติบราซิลและทีมชาติสเปนในการแข่งขันฟุตซอลโลก ณ ประเทศไทย 2012.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิวณัติ เพชรย้อย . 2556. "การวิเคราะห์แบบแผนและปัจจัยในการทำประตูของทีมชาติบราซิลและทีมชาติสเปนในการแข่งขันฟุตซอลโลก ณ ประเทศไทย 2012".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิวณัติ เพชรย้อย . "การวิเคราะห์แบบแผนและปัจจัยในการทำประตูของทีมชาติบราซิลและทีมชาติสเปนในการแข่งขันฟุตซอลโลก ณ ประเทศไทย 2012."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
ศิวณัติ เพชรย้อย . การวิเคราะห์แบบแผนและปัจจัยในการทำประตูของทีมชาติบราซิลและทีมชาติสเปนในการแข่งขันฟุตซอลโลก ณ ประเทศไทย 2012. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.