ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลระหว่างสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลระหว่างสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
นักวิจัย : ธัญญาพร มาลัยนาค
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กัญญดา ประจุศิลป , อารีย์วรรณ อ่วมตานี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43640
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556

การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลระหว่างสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ผู้ให้ข้อมูลคือ พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์ดังกล่าว จำนวน 14 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและบันทึกภาคสนาม นำข้อมูลที่ได้มาถอดความแบบคำต่อคำและวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการของ Crist and Tanner ผลการศึกษา มีดังนี้ 1. รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย 3 ประเด็นย่อย คือ 1.1) ถูกริดรอนพื้นที่ทำกิจวัตรประจำวัน 1.2) อาหารนั้นหาซื้อลำบาก อดอยากต้องอดทนไว้ และ 1.3) เสียงดังมากเกินไป นอนหลับไม่ได้ พักผ่อนไม่เพียงพอ 2. ทำงานในโรงพยาบาล สถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจ กลัวอันตรายจะเกิดขึ้น ประกอบด้วย 4 ประเด็นย่อย คือ 2.1) กลัวผู้ป่วยไม่ปลอดภัย 2.2) กลัวตัวเองได้รับอันตราย กลัวตาย กลัวถูกลูกหลง 2.3) ถูกคุกคามทางเพศด้วยวาจา เกิดความกลัวว่าอาจไม่ปลอดภัย และ 2.4) กลัวทางบ้านเป็นห่วง ต้องพูดปดไปให้ทางบ้านสบายใจ 3. เกิดความยากลำบากในการทำงาน ประกอบด้วย 3 ประเด็นย่อย คือ 3.1) ชุลมุนวุ่นวาย ย้ายผู้ป่วยออกจากที่อันตราย ไปยังสถานที่ปลอดภัย 3.2) เตรียมสถานที่รองรับผู้บาดเจ็บจากการชุมนุม และ 3.3) ทำงานในสถานที่ใหม่ ข้าวของเครื่องใช้ไม่พร้อม ดูแลผู้ป่วยได้ไม่เต็มที่ 4. บรรยากาศโรงพยาบาลเปลี่ยนไป จากโรงพยาบาลใหญ่กลายเป็นโรงพยาบาลร้าง ประกอบด้วย 2 ประเด็นย่อย คือ 4.1) เงียบเหงา อ้างว้าง วังเวง น่ากลัวจนขนลุก และ 4.2) รู้สึกเศร้า สะเทือนใจ โรงพยาบาลไม่มีคนไข้ ไม่มีคนทำงาน 5. เปลี่ยนมุมมองใหม่ มองเหตุการณ์ในทางบวก ประกอบด้วย 4 ประเด็นย่อย คือ 5.1) โรงพยาบาลปิดให้บริการ ได้หยุดงานยาวหลายวัน 5.2) ได้เพื่อนใหม่ ได้เห็นน้ำใจเอื้อเฟื้อแบ่งปัน 5.3) มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และ 5.4) เป็นประสบการณ์ เรียนรู้ไว้ เตรียมรับสถานการณ์ได้ในครั้งต่อไป

บรรณานุกรม :
ธัญญาพร มาลัยนาค . (2556). ประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลระหว่างสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธัญญาพร มาลัยนาค . 2556. "ประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลระหว่างสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธัญญาพร มาลัยนาค . "ประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลระหว่างสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.
ธัญญาพร มาลัยนาค . ประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลระหว่างสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2556.