ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้โลว์ออบิทไอออนแคนนอนสำหรับการโจมตีแบบปฏิเสธการใช้งานโดยใช้ซีวีอีเป็นข้อมูลชี้เป้าเพื่อใช้สำหรับการทดสอบเจาะระบบ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้โลว์ออบิทไอออนแคนนอนสำหรับการโจมตีแบบปฏิเสธการใช้งานโดยใช้ซีวีอีเป็นข้อมูลชี้เป้าเพื่อใช้สำหรับการทดสอบเจาะระบบ
นักวิจัย : ธนชนม์ ชีพบริสุทธิกุล
คำค้น : การโจมตีแบบปฏิเสธการใช้งาน , การก่อการร้ายบนโลกไซเบอร์ , อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ , Denial of service attacks , Cyberterrorism , Computer crimes
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , ยรรยง เต็งอำนวย
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/44395
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

งานวิจัยนี้ได้สำรวจหาซีวีอีเพื่อสกัดเป็นข้อมูลในการชี้เป้าสำหรับการโจมตีแบบปฏิเสธการใช้งานบนโครงสร้างพื้นฐานรอบนอก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบการเจาะระบบเพื่อหาช่องทางในการเข้าถึงระบบ โปรแกรมสำหรับโจมตีผ่านช่องโหว่ของซีวีอีที่อ่อนแอต่อการโจมตีแบบปฏิเสธการใช้งานสามารถนำมาวิเคราะห์และสกัดเอาส่วนเนื้อข้อมูลมาเป็นกระสุน ทั้งนี้ในงานวิจัยนี้ได้นำโลว์ออบิทไอออนแคนนอนหรือแอลโอไอซีมาเป็นเครื่องมือในการทดสอบโจมตีแบบปฏิเสธการใช้งานโดยอาศัยส่วนควบคุมการยิงของแอลโอไอซีที่ได้รับการต่อเติมแล้วเพื่อการยิงอย่างอัตโนมัติ ส่วนคลังทรัพยากรของระบบไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในขององค์กรรวมไปถึงข้อมูลเบื้องต้นของเป้าหมายทดสอบที่ปรากฎบนคำอธิบายของซีวีอีนั้น ได้ถูกนำมาใช้เป็นแนวทางสำหรับการจัดวางตำแหน่งแอลโอไอซีรวมไปถึงการตรวจผลการยิงทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป้า

บรรณานุกรม :
ธนชนม์ ชีพบริสุทธิกุล . (2555). การใช้โลว์ออบิทไอออนแคนนอนสำหรับการโจมตีแบบปฏิเสธการใช้งานโดยใช้ซีวีอีเป็นข้อมูลชี้เป้าเพื่อใช้สำหรับการทดสอบเจาะระบบ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนชนม์ ชีพบริสุทธิกุล . 2555. "การใช้โลว์ออบิทไอออนแคนนอนสำหรับการโจมตีแบบปฏิเสธการใช้งานโดยใช้ซีวีอีเป็นข้อมูลชี้เป้าเพื่อใช้สำหรับการทดสอบเจาะระบบ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนชนม์ ชีพบริสุทธิกุล . "การใช้โลว์ออบิทไอออนแคนนอนสำหรับการโจมตีแบบปฏิเสธการใช้งานโดยใช้ซีวีอีเป็นข้อมูลชี้เป้าเพื่อใช้สำหรับการทดสอบเจาะระบบ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
ธนชนม์ ชีพบริสุทธิกุล . การใช้โลว์ออบิทไอออนแคนนอนสำหรับการโจมตีแบบปฏิเสธการใช้งานโดยใช้ซีวีอีเป็นข้อมูลชี้เป้าเพื่อใช้สำหรับการทดสอบเจาะระบบ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.