ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดหมวดหมู่ของการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรซีวีอีบนพื้นฐานของข้อมูลสาธารณะ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดหมวดหมู่ของการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรซีวีอีบนพื้นฐานของข้อมูลสาธารณะ
นักวิจัย : อรรถพล พวงพุ่ม
คำค้น : ระบบคอมพิวเตอร์ , ดาต้าไมนิง , Computer systems , Data mining
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยรรยง เต็งอำนวย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42788
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

หน้าที่ในการจัดการปิดจุดอ่อนโดยผู้ดูแลระบบเป็นงานที่ใช้เวลาและทรัพยากรมาก เนื่องจากจำนวนจุดอ่อนมีจำนวนมากและจุดอ่อนมีความแตกต่างกันทั้งในความรุนแรง ช่วงเวลาของการค้นพบ การพัฒนาการของวงจรชีพที่ต่างกัน งานวิจัยนี้ต้องการกำหนดกรอบการทำงานเพื่อลำดับความสำคัญของจุดอ่อน ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของปริมาณข้อมูลสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับจุดอ่อนแต่ละตัว เพื่อพิจารณาลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของวงจรชีพจุดอ่อนโดยสามารถแบ่งสถานะของวงจรชีพของจุดอ่อนออกเป็น 6 แบบและแยกจุดอ่อนเป็นกลุ่มที่มีวงจรชีพที่มีความเสถียรและกลุ่มที่ยังมีการเคลื่อนไหว เพื่อแนะนำให้ผู้ดูแลระบบใส่ใจกับกลุ่มหลังที่ยังมีความสำคัญ

บรรณานุกรม :
อรรถพล พวงพุ่ม . (2555). การจัดหมวดหมู่ของการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรซีวีอีบนพื้นฐานของข้อมูลสาธารณะ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรรถพล พวงพุ่ม . 2555. "การจัดหมวดหมู่ของการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรซีวีอีบนพื้นฐานของข้อมูลสาธารณะ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรรถพล พวงพุ่ม . "การจัดหมวดหมู่ของการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรซีวีอีบนพื้นฐานของข้อมูลสาธารณะ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
อรรถพล พวงพุ่ม . การจัดหมวดหมู่ของการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรซีวีอีบนพื้นฐานของข้อมูลสาธารณะ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.