ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การก่อสร้างโครงสร้างรับพื้นจากท่อกระดาษ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การก่อสร้างโครงสร้างรับพื้นจากท่อกระดาษ
นักวิจัย : วุฒิกร สุทธิอาภา
คำค้น : กระดาษ -- การนำกลับมาใช้ใหม่ , การออกแบบโครงสร้าง , วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง , การก่อสร้าง -- แง่สิ่งแวดล้อม , Paper -- Recycling , Structural design , Building materials , Building -- Environmental aspects
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชวลิต นิตยะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ , ชลธี อิ่มอุดม
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42701
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทุกๆคนบนโลกนี้ต้องตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาซึ่งมนุษย์ได้ทำลาย สภาพแวดล้อมหนักขึ้นทุกวัน บางครั้งการสร้างมลพิษหรือการทำลายสิ่งแวดล้อมก็ถูกกระทำไปโดยมิได้ตั้งใจ อาจจะด้วยความไม่รู้หรือไม่ทราบถึงตัวเลือกที่ดีกว่าในการรักษาสิ่งแวดล้อมก็เป็นได้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เองก็เช่นกัน อุตสาหกรรมการก่อสร้างนั้นก็เป็นวงการหนึ่งที่ก่อให้เกิดมลภาวะในหลายๆทาง เช่น ปัญหาฝุ่นควัน มลภาวะสารพิษ เป็นต้น งานวิจัยในบทความฉบับนี้จึงเป็นการนำเสนอทางเลือกของวัสดุที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมากขึ้น และได้นำเสนอท่อกระดาษเพื่อเป็นวัสดุทางเลือก วิทยานิพนธ์เรื่อง การก่อสร้างโครงสร้างรับพื้นจากท่อกระดาษ ซึ่งแบ่งออกเป็นสามส่วนคือ 1. ข้อมูลของแหล่งในการได้มาซึ่งท่อกระดาษและผลการวิจัยของท่อกระดาษกับการก่อสร้าง 2. การทดสอบคุณลักษณะของท่อกระดาษ(ขนาด ความแข็งแรง การเปรียบเทียบ) 3. การทดลองก่อสร้างโครงสร้างรับพื้นจากท่อกระดาษ อย่างไรก็ตามแม้ว่าในการทดสอบจะได้ผลออกมาว่าท่อกระดาษที่มีใช้อยู่ ในประเทศไทยนั้นมีความแข็งแรงคงทนน้อยกว่าของต่างประเทศ(เช่นญี่ปุ่น และสหรัฐฯ) แต่ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบนั้นสามารถเอาไปใช้ในการออกแบบได้เป็นอย่างดี จึงเชื่อว่าแม้ท่อกระดาษในไทยจะไม่แข็งแรงเท่า ก็ยังสามารถนำมาใช้เป็นวัสดุทางโครงสร้างได้ ดังเช่นในการทดลอง ก่อสร้างโครงสร้างเพื่อรับพื้นจากท่อกระดาษนั้น ในครั้งที่ 1 นั้นโครงสร้างไม่สามารถรับน้ำได้เพราะความ ผิดพลาด ในข้อต่อไม้ที่นำมาใช้ คือห่วงโลหะที่ขึงสลิงนั้นได้ง้างออกมากเกินไปทั้งโครงสร้างจึงพังลงมา แต่ในการทดลองครั้งที่สามนั้น โครงสร้างทั้งหมดในช่วงพาดที่ 4.4X4.4 เมตร สามารถรับน้าหนักได้ถึง 381.91 กิโลกรัมจึงถึงจุดวิบัติ แต่จากการคำนวณด้วยแนวคิดในการลดความยาวช่วงพาดด้านหนึ่งลงเพื่อเสริมความแข็งแรงทำให้ทราบว่าในพิกัดช่วงพาดที่ 4.4x2.4 เมตรนั้น ท่อกระดาษจะสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 959.48 กิโลกรัมจึงถึงจุดวิบัติ ผลการคำนวณนี้จึงทำให้ทราบว่าท่อกระดาษนั้นสามารถนำมาใช้เป็นโครงสร้างอาคารเพื่อใช้งานได้เช่นเดียวกับวัสดุอื่นๆ

บรรณานุกรม :
วุฒิกร สุทธิอาภา . (2555). การก่อสร้างโครงสร้างรับพื้นจากท่อกระดาษ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วุฒิกร สุทธิอาภา . 2555. "การก่อสร้างโครงสร้างรับพื้นจากท่อกระดาษ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วุฒิกร สุทธิอาภา . "การก่อสร้างโครงสร้างรับพื้นจากท่อกระดาษ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.
วุฒิกร สุทธิอาภา . การก่อสร้างโครงสร้างรับพื้นจากท่อกระดาษ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.