ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพ
นักวิจัย : ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อมรา พงศาพิชญ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2521
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/42153
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521

บรรณานุกรม :
ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ . (2521). ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ . 2521. "ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ . "ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521. Print.
ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ . ศึกษาเฉพาะกรณีสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2521.