ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ และหัวหิน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ และหัวหิน
นักวิจัย : วิชนัน ศุภจรรยา
คำค้น : การใช้ที่ดิน -- ไทย -- ประจวบคีรีขันธ์ , ที่อยู่อาศัย -- ไทย -- ประจวบคีรีขันธ์ , เทศบาลเมืองประจวบ , เทศบาลตำบลหัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์ -- ภาวะสังคม , ประจวบคีรีขันธ์ -- ภาวะเศรษฐกิจ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มานพ พงศทัต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746366505 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41979
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อต้องการที่จะเปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจ-สังคม การใช้ที่ดินและสถานะการที่อยู่อาศัย ซึ่งรวมถึงความต้องการที่อยู่อาศัยและแนวทางการจัดการที่อยู่อาศัย ในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลตำบลหัวหิน ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์มีบทบาทพื้นฐานเป็นเมืองราชการคลุมพื้นที่ประมาณ 14 ตารางกิโลเมตร ยังมีสภาพแวดล้อมเป็นธรรมชาติ และค่าครองชีพไม่สูงมากนัก ในขณะที่หัวหินเป็นเมืองท่องเที่ยวมีพื้นที่กว้าง 72 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีผู้คนหนาแน่น ในช่วงปลายสัปดาห์และวันหยุดราชการ และมีค่าครองชีพสูง ความต้องการที่อยู่อาศัยศึกษาได้ในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์มีลักษณะที่เป็นจริง เกิดจากความต้องการของข้าราชการสูงอายุที่ต้องการอยู่อาศัยในเมืองประจวบคีรีขันธ์หลังจากเกษียณอายุ อย่างไรก็ตามความต้องการที่อยู่อาศัยในเทศบาลตำบลหัวหินเป็นลักษณะฉาบฉวย และเปลี่ยนมือความเป็นเจ้าของค่อนข้างสูง ความต้องการที่อยู่อาศัยเป็นลักษณะบ้านหลังที่ 2 และเป็นความต้องการของผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอื่น ซึ่งทำให้ที่อยู่อาศัยเหล่านี้ว่างเปล่าในวันที่ไม่ใช่วันสุดสัปดาห์และวันนักขัตฤกษ์ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นของนักลงทุนเพื่อเก็งกำไร ซึ่งนอกจากทำให้ไม่มีผู้อยู่อาศัยแล้วยังทำให้ราคาที่อยู่อาศัยสูงมากขึ้นอีกด้วย ทางด้านความต้องการที่อยู่อาศัยของประชากรในเขตเทศบาลทั้ง 2 แห่ง ยังคงมีความต้องการค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลตามถนนสายหลักที่มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบถ้วน เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์มีความต้องการสูง ร้อยละ 61.7 เป็นประเภทบ้านเดี่ยว และอาคารพาณิชย์ มีมูลค่าประมาณ 700,000 ถึง 1,000,000 สำหรับเทศบาลตำบลหัวหินมีความต้องการสูงถึงร้อยละ 73.1 เป็นประเภทบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ มีมูลค่าประมาณ 300,000 ถึง 500,000 บาท การจัดการที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้ง 2 แห่ง ประสพปัญหาความไม่เพียงพอของการให้บริการของรัฐ ทั้งในด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และด้านความปลอดภัยในทรัพย์สิน ซึ่งรัฐควรเพิ่มความสนใจรับรู้ถึงปัญหาและหาแนวทางกำหนดนโยบาย และแผนพัฒนาที่เหมาะสมสำหรับท้องถิ่นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเอกสิทธิ์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นของรัฐ ควรกำหนดแผนและนโยบายการใช้ที่ดินให้สามารถพัฒนาตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ และบรรเทาปัญหาความต้องการที่อยู่อาศัยได้ในเวลาเดียวกัน

บรรณานุกรม :
วิชนัน ศุภจรรยา . (2539). การเปรียบเทียบที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ และหัวหิน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิชนัน ศุภจรรยา . 2539. "การเปรียบเทียบที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ และหัวหิน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิชนัน ศุภจรรยา . "การเปรียบเทียบที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ และหัวหิน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
วิชนัน ศุภจรรยา . การเปรียบเทียบที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ และหัวหิน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.