ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ปริมาณปรอทในปลาสามัญบางชนิดในอ่าวไทยโดยวิธีนิวตรอนแอคติเวชั่น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ปริมาณปรอทในปลาสามัญบางชนิดในอ่าวไทยโดยวิธีนิวตรอนแอคติเวชั่น
นักวิจัย : ปฐม แหยมเกตุ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุชาติ มงคลพันธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2519
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41324
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519

บรรณานุกรม :
ปฐม แหยมเกตุ . (2519). การวิเคราะห์ปริมาณปรอทในปลาสามัญบางชนิดในอ่าวไทยโดยวิธีนิวตรอนแอคติเวชั่น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปฐม แหยมเกตุ . 2519. "การวิเคราะห์ปริมาณปรอทในปลาสามัญบางชนิดในอ่าวไทยโดยวิธีนิวตรอนแอคติเวชั่น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปฐม แหยมเกตุ . "การวิเคราะห์ปริมาณปรอทในปลาสามัญบางชนิดในอ่าวไทยโดยวิธีนิวตรอนแอคติเวชั่น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519. Print.
ปฐม แหยมเกตุ . การวิเคราะห์ปริมาณปรอทในปลาสามัญบางชนิดในอ่าวไทยโดยวิธีนิวตรอนแอคติเวชั่น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2519.