ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมความถี่และแรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ขนาดเล็ก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมความถี่และแรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ขนาดเล็ก
นักวิจัย : ธีรพัฒน์ โชคชัยศิริวัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สัณห์ ศิวารัตน์ , พูลพร แสงบางปลา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : 9745661228 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41322
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528

บรรณานุกรม :
ธีรพัฒน์ โชคชัยศิริวัฒน์ . (2528). การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมความถี่และแรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ขนาดเล็ก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีรพัฒน์ โชคชัยศิริวัฒน์ . 2528. "การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมความถี่และแรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ขนาดเล็ก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีรพัฒน์ โชคชัยศิริวัฒน์ . "การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมความถี่และแรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ขนาดเล็ก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. Print.
ธีรพัฒน์ โชคชัยศิริวัฒน์ . การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมความถี่และแรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ขนาดเล็ก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2528.