ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการเจริญเติบโตขั้นต้นของนกหงส์หยก Menlopsittacus undulatus (Shaw, 1794)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการเจริญเติบโตขั้นต้นของนกหงส์หยก Menlopsittacus undulatus (Shaw, 1794)
นักวิจัย : อุษา วิภูศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พเยาว์ บุญประกอบ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2519
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41296
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519

บรรณานุกรม :
อุษา วิภูศิริ . (2519). การศึกษาการเจริญเติบโตขั้นต้นของนกหงส์หยก Menlopsittacus undulatus (Shaw, 1794).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุษา วิภูศิริ . 2519. "การศึกษาการเจริญเติบโตขั้นต้นของนกหงส์หยก Menlopsittacus undulatus (Shaw, 1794)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุษา วิภูศิริ . "การศึกษาการเจริญเติบโตขั้นต้นของนกหงส์หยก Menlopsittacus undulatus (Shaw, 1794)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519. Print.
อุษา วิภูศิริ . การศึกษาการเจริญเติบโตขั้นต้นของนกหงส์หยก Menlopsittacus undulatus (Shaw, 1794). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2519.