ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของนิทานพื้นบ้านที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า บ้านห้วยแม่ซ้าย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของนิทานพื้นบ้านที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า บ้านห้วยแม่ซ้าย
นักวิจัย : อุทัย วรสุวรรณรักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จารุณี กองพลพรหม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : 9745616125 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41261
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

บรรณานุกรม :
อุทัย วรสุวรรณรักษ์ . (2525). อิทธิพลของนิทานพื้นบ้านที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า บ้านห้วยแม่ซ้าย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุทัย วรสุวรรณรักษ์ . 2525. "อิทธิพลของนิทานพื้นบ้านที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า บ้านห้วยแม่ซ้าย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุทัย วรสุวรรณรักษ์ . "อิทธิพลของนิทานพื้นบ้านที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า บ้านห้วยแม่ซ้าย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
อุทัย วรสุวรรณรักษ์ . อิทธิพลของนิทานพื้นบ้านที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของชาวไทยภูเขาเผ่าเย้า บ้านห้วยแม่ซ้าย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.