ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการถ่ายภาพด้ววยรังสีเบต้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการถ่ายภาพด้ววยรังสีเบต้า
นักวิจัย : อรุณี ศรีสวรรค์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นเรศร์ จันทน์ขาว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : 9745612839 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41195
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525

บรรณานุกรม :
อรุณี ศรีสวรรค์ . (2525). การศึกษาการถ่ายภาพด้ววยรังสีเบต้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรุณี ศรีสวรรค์ . 2525. "การศึกษาการถ่ายภาพด้ววยรังสีเบต้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรุณี ศรีสวรรค์ . "การศึกษาการถ่ายภาพด้ววยรังสีเบต้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print.
อรุณี ศรีสวรรค์ . การศึกษาการถ่ายภาพด้ววยรังสีเบต้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.