ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา
นักวิจัย : โสฬส คามีศักดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นิวัตต์ ดารานันทน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41107
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

บรรณานุกรม :
โสฬส คามีศักดิ์ . (2524). การศึกษาการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โสฬส คามีศักดิ์ . 2524. "การศึกษาการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โสฬส คามีศักดิ์ . "การศึกษาการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
โสฬส คามีศักดิ์ . การศึกษาการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.