ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสอนคณิตศาสตร์แก่เด็กชาวเขา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสอนคณิตศาสตร์แก่เด็กชาวเขา
นักวิจัย : แสงทวี ชื่นอุทัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรรณี ศิริโชติ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2516
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41100
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2516

บรรณานุกรม :
แสงทวี ชื่นอุทัย . (2516). การสอนคณิตศาสตร์แก่เด็กชาวเขา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แสงทวี ชื่นอุทัย . 2516. "การสอนคณิตศาสตร์แก่เด็กชาวเขา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แสงทวี ชื่นอุทัย . "การสอนคณิตศาสตร์แก่เด็กชาวเขา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2516. Print.
แสงทวี ชื่นอุทัย . การสอนคณิตศาสตร์แก่เด็กชาวเขา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2516.