ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารงานสถานธนานุบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานธนานุบาล ของหน่วยบริหารราชการเปรียบเทียบกับของเอกชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารงานสถานธนานุบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานธนานุบาล ของหน่วยบริหารราชการเปรียบเทียบกับของเอกชน
นักวิจัย : เสรี คำภีรธัมโม
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไพโรจน์ สิตปรีชา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2521
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/41087
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521

บรรณานุกรม :
เสรี คำภีรธัมโม . (2521). การบริหารงานสถานธนานุบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานธนานุบาล ของหน่วยบริหารราชการเปรียบเทียบกับของเอกชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสรี คำภีรธัมโม . 2521. "การบริหารงานสถานธนานุบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานธนานุบาล ของหน่วยบริหารราชการเปรียบเทียบกับของเอกชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสรี คำภีรธัมโม . "การบริหารงานสถานธนานุบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานธนานุบาล ของหน่วยบริหารราชการเปรียบเทียบกับของเอกชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521. Print.
เสรี คำภีรธัมโม . การบริหารงานสถานธนานุบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานธนานุบาล ของหน่วยบริหารราชการเปรียบเทียบกับของเอกชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2521.