ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้เครื่องคำนวณอิเลคตรอนิคช่วยแก้ปัญหาของฝ่ายเสนาธิการ ในกองทัพอากาศ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้เครื่องคำนวณอิเลคตรอนิคช่วยแก้ปัญหาของฝ่ายเสนาธิการ ในกองทัพอากาศ
นักวิจัย : สุนทร ขำประไพ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อิทธิพล ผดุงชีวิต , พิสุทธิ์ ฤทธาคนี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2517
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/40856
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517

บรรณานุกรม :
สุนทร ขำประไพ . (2517). การใช้เครื่องคำนวณอิเลคตรอนิคช่วยแก้ปัญหาของฝ่ายเสนาธิการ ในกองทัพอากาศ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุนทร ขำประไพ . 2517. "การใช้เครื่องคำนวณอิเลคตรอนิคช่วยแก้ปัญหาของฝ่ายเสนาธิการ ในกองทัพอากาศ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุนทร ขำประไพ . "การใช้เครื่องคำนวณอิเลคตรอนิคช่วยแก้ปัญหาของฝ่ายเสนาธิการ ในกองทัพอากาศ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517. Print.
สุนทร ขำประไพ . การใช้เครื่องคำนวณอิเลคตรอนิคช่วยแก้ปัญหาของฝ่ายเสนาธิการ ในกองทัพอากาศ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2517.